• 0
      1. Your cart is currently empty.
    • item(s)AU$ 0.00

news & what’s hot

ប្រអប់ដែលធ្វើឱ្យមានភាពរីករាយ

2021_06 BIS school post QLM R2

តើអ្នកធ្វើដូចម្ដេចពេលដែលអ្នកមិនអាចចូលរួមការបញ្ចប់ការសិក្សាដោយផ្ទាល់? អ្នកប្រារព្ធការបញ្ចប់ការសិក្សា
‘តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ’ មែនទេ! ហើយនោះគឺជាអ្វីដែលសាលារៀន មហាវិទ្យាល័យ សកលវិទ្យាល័យ
និងអាជីវកម្មទាំងអស់កំពុងតែធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះ។ តែបើតាមពិតទៅ – វាមិនដូចគ្នាទេ
ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែបាត់បង់ ‘ពេលវេលានោះ’ ប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្ដែថែមទាំងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការថែរក្សាការចងចាំទាំងនោះផងដែរ។

ក្រុមការងារច្នៃប្រឌិតនៅសាលារៀន British International School – Ho Chi Minh City (BIS)
បានធ្វើការជាមួយក្រុមការងារផ្នែកទីផ្សាររបស់ QLM
ក្នុងការផលិតសម្ភារៈតាមការច្នៃតាមបំណងផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សា 2021។ Katie, Jane និង Paolo
ប្ដេជ្ញាចិត្តថាថ្នាក់ បញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេ នឹងមានឱកាសក្នុងការថែរក្សាការចងចាំ
ហើយពួកគេបាននាំយកវាតាមរយៈ Graduation Treasure Box ដែលត្រូវបានច្នៃតាមបំណងផ្ទាល់ខ្លួន។
ប្រអប់នោះពោរពេញដោយវត្ថុដែលអាចប្រើប្រាស់
ឬរក្សាជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ពេលវេលាដែលអ្នកបានចំណាយនៅពេលសិក្សា
និងមិត្តភាពដែលអ្នកបានបង្កើតឡើងពេលដែលកំពុងសិក្សា។
រួមជាមួយ hashtag ដែលសមរម្យ – សិស្សានុសិស្សបានចែករំលែក ‘ការបើកប្រអប់របស់ពួកគេ’
ជាមួយប្រអប់ដែលបង្ហាញ និងរូបភាពមួកបញ្ចប់ការសិក្សា – ពិតជាអស្ចារ្យមែនទែន!

ហើយនេះគឺជា ថាមពលនៃការច្នៃតាមបំណងផ្ទាល់ខ្លួន។ វាមិនត្រឹមតែជាការប្រើប្រាស់ឈ្មោះប៉ុណ្ណោះទេ។
វាផ្តោតទៅលើបរិបទ និងទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដ។
មួកបញ្ចប់ការសិក្សាដែលត្រូវបានច្នៃជាមួយរូបថតរបស់អ្នកគ្រប់គ្នា រូបថតបញ្ចប់ការសិក្សា
និងកាតសសេរដោយផ្ទាល់ដៃ ពង្រឹងគុណតម្លៃ និងសហគមន៍ដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងជាមួយសិស្សទាំងនោះ។
នៅក្នុងពេលដែលមិនធម្មតាយើងត្រូវតែគិតអំពីវិធីដែលមិនធម្មតា។ បើអ្នកមកពីទីកន្លែងដែលត្រូវ
សារនេះនឹងបន្ដនិត្យនៅបន្ទាប់ពីបានការនាំមកដល់រួច។
សាររបស់ពួកគេនឹងបន្តនិត្យនៅជាមួយរូបបក្សីសុភមង្គលដែលត្រូវបានគូរដោយផ្ទាល់ដៃដើម្បីលើកទឹកចិត្តសិស្សរប
ស់ពួកគេដើម្បី ធ្វើដំណើរបន្ដជាមួយភាពរីករាយ និងសុភមង្គលទៅកាន់ដំណើរផ្សងពេ្រងបន្ទាប់ទៀត។

QLM ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព្រីនបែបឌីជីថលដើម្បីផ្ដល់ស្លាក
និងផ្ទាំងបញ្ចប់ការសិក្សាដែលត្រូវបានច្នៃតាមបំណងផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រើរយៈពេលតិចបំផុត។
សាលារៀនធ្វើការរួមបញ្ចូលយ៉ាងឆ្លាតវៃក្នុងការព្រីនជាក្រដាសដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលជាមួយការកែច្នៃ
និងសាររបស់មនុស្ស ដើម្បីប្រាកដថាសិស្សគ្រប់រូបទទួលបានលិខិតដែលធ្វើឡើងសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់ និង ‘ពិត’
សម្រាប់ពួកគេ។ វាជាពេលវេលាដែលបច្ចេកវិទ្យា និងចិត្តគំនិតបានរួមបញ្ចូលគ្នា
ដែលទំនាក់ទំនងនោះដែលត្រូវបានក្លែងបន្លំ ហើយការចងចាំពេញមួយជីវិតត្រូវបានបង្កើតឡើង។
ពួកយើងធ្វើការអបអរសាទរ BIS លើការច្នៃប្រឌិត
និងវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើចេញពីជម្រៅចិត្តក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សា
និងមានភាពរីករាយជាខ្លាំងដែលបានផលិតការងារដែលមានគុណភាពសម្រាប់គម្រោងបែបនេះ។
មានវិធីជាច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងបច្ចេកវិទ្យា Smartstream Software
ដែលបានច្នៃនិងផ្ដល់ដោយ HP Indigo។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ទទួលបានបទពិសោធន៍នេះទេ
សូមចូលមើលវាទៅ។

Read more

សូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកយើងដើម្បីភាពរស់រាននៃយីហោជីវកម្មលោក