• 0
      1. Your cart is currently empty.
    • item(s)AU$ 0.00

January 2020

View all on this date written articles further down below.

Trust Codes ®

ការមិនអាច​​រក្សានូវយីហោបានយូរពិតជាធ្វើឱ្យប៉ះពាល់​ល់​ទំនុកចិត្តអតិថិជន។ ​អតិថិជន និងម្ចាស់​ទំនិញមានយីហោ​នានា គឺពិតជាចងបាននូវផលិតផលទំនិញពួកគេមានភាពទៀងទាត។ តើលោកអ្នពិតជាចងមានការធានាសម្រាប់​ការផ្គត់​ផ្គង់​បែបនេះមែន? ផលិតផលក្លែងក្លាយកំពុងតែកេងចំណេញប្រយោជន៍អ្នក ការធ្វើឱ្យមុខ​​ជំនួញអ្នបាត់កេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងបំផ្លាញយីហោទៀតផង។.

ក្រុមហ៊ុន​ QLM ក៏មានដៃគូ​​នឹងក្រុមហ៊ុន​​ Trust Print ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការបោះពុម្ភ និងចែកចាយជាមួយនឹង​​ Trust Codes ®។.
​Trust Codes ® ជួយសម្រួលឱ្យម្ចាស់​ស្លាកយីហោមានសិទ្ធិស្របច្បាប់​ និងសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងផលិតផលរបស់​ខ្លួននា​ពេលភ្ជាបទំនាកទំនងជាមួយអតិថិជននៅគ្របទីកន្លែង។ ពេលភ្ញៀវរកមើការស្កេនកូដពួកគេនឹងបង្ហាញពីអ្វីដែល​មានព័ត៌មាននិងមានភាពពាកព័ន្ធគ្នាក៏ដូចជាការភ្ជាបពួកគេជាមួយនឹងមុខទំនិញនានា តម្លៃស្នូលនៃផលិតផល និងចំណែក​​នៃផលិតផលនានា​​ផងដែរ។ផលិតផលក្លែងក្លាយ ដែលមានភ្ជាបជាមួយនឹង​​លេខកូដក្លែងបន្លំ​​ ត្រូវបញ្ជក់​ដោយបច្ចេក​​ទេសទំនើប បង្ហាញយ៉ាច្បាស់​ក្រឡែតតាមលេខកូដតំបន់​និមួយដែលអាចឱ្យម្ចាស់​ស្លាកយីហោនានាមានទឹក​មាត់​លេបអាចស្រង់​ស្លាកយីហោខ្លួនត្រឡប់​មកវិញបាន។.

trust_code 2

• ប្រឆាំង​នឹង​អាហារក្លែង​ក្លាយ​ 
ដោយ​មាន​លេខ​ស៊េរីបោះដែល​បោះពុម្ភ​ក៏ដូចជា​ការប្រើលេខ​ កូដ​ QR (QR codes) គឺ​អាច​រារាំង​នឹង​ផលិត​ផលក្លែង​ក្លាយបាន និង​រាយ​ការណ៍​ពី​ភាពក្លែង​ក្លាយនោះ​​បានច្បាស់​​ទៀត​ផង​ ដែល​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ម្ចាស់​​ឱ្យ​យីហោ​​ងាយ​ចាត់​វិធាន​ការរហ័ស​ទាន់​ចិត្ត​។​.

• ការ​ពិនិត្យ​មើ​លឡើង​វិញ និង​ភាព​អាច​រក​ឃើញ​វិញ​
មិន​ដូចជា​និមិត្ត​សញ្ញាណ​ផ្សេងៗបច្ចេកទេស​ Trust Codes អាច​​ពិនិត្យ​មើ​លឡើង​វិញបាន​យាង​ច្បាសនូវ​ធាតុផ្សំ​ផ្សេងៗ។ តាម​រយ​ការ​ប្រើ​កម្ម​វិធី​​ GS1 ពិតជា​អាច​រក​ឃើញវិញ​បាន​មែន​ជាមួយ​​ Trust Code។​.

• ការធ្វើឱ្យជឿជាក់​ និង​មាន​ទំនុកចិត្ត​ពី​ភ្ញៀវ​
សម្រាប​ភ្ញៀវជា​អ្នក​បើក​បរ​នោះ អាច​ប្រើ​ស្កែន​តា​ម​រយ​ស្មាន​​ហ្វូន​ខ្លួន​បាន​ជាមួយ​នឹង​ព័ត៌មាន​ពី​​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​ស្រប​ច្បាប និងជា​ផលិត​ផលមាន​ការទទួលស្គាល់​តាមបទ​ដ្ឋាន​ក្នុង​ស្រុក​ និង​​តាមស្ថាន​ភាព​។​.

• ទិន្នន័យ​វិភាគ និង​ធ្វើ​របាយការណ៍​​
ជា​បច្ចេក​វិទ្យា​ទំនើប​អាចរក្សា​បាន​ទិន្នន័យ​ថ្មីៗ សម្រាប់​​រាយ​ការណ៍​ ដោយ​ក្នុងនោះមាន​ទិន្នន័យ​ទីតាំង និង​ទិន្នន័យ​ឆៅៗ សម្រាបវេទិកា​នៃ​ការធ្វើពាណិជ្ជ​កម្ម​ដ៏​ឈ្លាសវៃ។​.

trust_code 3

សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុនឆ្លាតនានា នឹងលៃលកប្រើបច្ចេកទេស​​ថ្មីនេះសម្រាប់​ទំនាកទំ​​ភាគីទី៣ និង​​​​បង្កើនទំនុកពីភ្ញៀវប្រកបដោយភាពជឿជាក់​ និងជាវប្រើដោយពេញចិត្ត។ ត្រូវ​​មាន​​​ការដាក់ទុនឆា្លស់គ្នា​​ ដើម្បីឱ្យ​មាន​តម្លៃ​ស្នូល​ប្រកប​ដោយ​​​សមភាពចំណី​អាហារ។:​​ cambodia@qlmgroup.com

Read more

08 Jan 2020

តើខ្ញុំយីហោបែបណាដែលជាដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវ

កាលដែលមានអ្នកប្រើពីរបៀបប្រើ ឬដឹងពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ស្លាកយីហោទំនិញនានាគឺពិតជាមានសារសំខាន។ វាពាកព័ន្ធផ្នែក មុខទំនិញ ភាពជាបស្អិត ឬធន និងសញ្ញាណសម្គាលផលិតផល ដោយសារវាជាជម្រើសការបោះពុម្ភ និងសម្រេចយកជាផលិតផលចុងក្រោយ។ទាំងនេះជាសំណួរខ្លះៗ ដែលលោកអ្នកអាចនឹងចោទសួរ និងឆ្ងល់ថាតើវាជួយផ្តលនូវដំណោះស្រាយបែបណាសម្រាប់លោកអ្នក។ ១.តើវានឹងទៅដល់ទីណា និអ្វីដែលលោកអ្នកចង់បាន? អ្នកប្រាប់ពីរបៀបប្រើ ឬការប្រើប្រាស់បង្កើតឡើងមានយីហោមុខទំនិញច្បាស់លាស់ និងមានភាពជាប់ស្វិត ឬធន់ មានទំនិញខ្លះមិនត្រឹមតែស័ក្តិសមនឹងការប្រើប៉ុណ្ណោះទេ ក៏មានជម្រើសច្រើនទៀតផង។ សូមប្រាប់យើងនូវវត្ថុធាតុដើមនានា…

01 Jan 2020

ការរៀបចំ

ការរៀបចំជារឿយមានការកត់សម្គាល់ជាគ្រឿងដាច់ដោយឡែកស្រាប់តម្លៃនៃយីហោ ឬការបោះពម្ភ។ ការរៀបចំតម្លៃអាចធ្វើបាននៅពេលមានការបញ្ចូលតម្លៃតាមផ្នែកដូចជាការបោះពុម្ភលើផ្ទាំងស្មើ តម្លៃជ្រក់ពណ៌ ឬតម្លៃឌីហ្សាញស្នាដៃ។ ការរៀបចំតម្លៃនេះ ច្រើនតែធ្វើសម្រាប់អតិថិជនចង់បានសេវាកម្មយីហោថ្មីប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ការបោះពុម្ភដដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការរៀបចំតម្លៃនេះឡើយ។ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ភ ត្រូវបានសម្រាប់បោះពុម្ភរបស់នានា បានគ្រប់ស្ថានភាពរូបភាព។ វាក៏ត្រូវបានប្រើជាមួយនឹងទឹកខ្មៅ និងដាក់លើទំនិញនានាដែរ។ ពេលប្រើសេវាកម្មនេះដំបូង ក៏តម្រូវឱ្យជាវម៉ាស៊ីនពុម្ភនេះដែរ។ពេលចង់បានស្ទីលនានា ក៏ត្រូវពិនិត្យមើលជម្រើសនៃតម្លៃតាមរវាងតម្លៃទាបបំផុត និងតម្លៃធម្មតា។ សម្រាប់សេវាកម្មនេះ ទាមទារឱ្យមានការជ្រាបពីពត៌មានពិសេសៗជាមុនដែរ។ ពុម្ភពុមពុម្ភ…

សូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកយើងដើម្បីភាពរស់រាននៃយីហោជីវកម្មលោក