• 0
   1. Your cart is currently empty.
  • item(s)AU$ 0.00

ការយល់ដឹងពីប្រអប់

សារៈសំខាន់របស់ប្រអប់

នេះគឺជាសំណួរមួយចំនួន ដែលអ្នកអាចរំពឹងថា​ នឹងត្រូវសួរ និងវិធី  ដែលវាជួយពួក​យើងក្នុងការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើឡើង​​ល្អបំផុត:

1. តើវានឹងទៅណា ហើយតើអ្វី​ដែលអ្នក​ចង់សម្រេចបាន?

     • ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែង ឬ​កម្មវិធី​មាន​សារៈសំខាន់​ ក្នុងការបង្កើតស្តុក និង​ផលិតផលសម្រេចល្អ​បំ​ផុត​។
     • ណែនាំខ្លឹមសារ និងសារៈសំខាន់ ដើម្បីធានាថា ទម្រង់ឆ្លើយតបនឹង​មុខងារ។

 

2. តើអ្នកមានពណ៌ចំនួនប៉ុន្មាន អាច​បោះពុម្ព​នៅលើប្រអប់ប្រដាសកាតុងបាន?

     • យើងបោះពុម្ពរហូតដល់ ៥ ពណ៌ក្នុង ១ សន្លឹក (ឬអាចមានច្រើនពណ៌តាមការស្នើសុំ) ។

 

3. តើអ្វីដែលផលិតផលសម្រេច / អាចមើលបានដែរទេ?

     • ពណ៌ Gloss & Matt Laminate, Gloss និង ពណ៌ Matt Varnish 
     • ជម្រើសពណ៌​ Varnishes ជាចំណុច ឬ Varnishes ផុស និងជម្រើសពន្លឺឆ្លុះស្រមោលអាចប្រើប្រាស់បាន។

 

4. តើប្រអប់ក្រដាស អាចមានចន្លោះប្រហោង  ឬការរចនាស្មុគស្មាញដែរឬទេ?

     • ពិតហើយ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកស្វែងរកជម្រើសផ្សេងទៀត។
     • ចន្លោះប្រហោង ​ប្រអប់កាត់ចំហ និងការរចនាស្មុគស្មាញ ទាំងអស់នេះ​អាចកើតឡើងបាន។

 

5. តើអ្នកអាចផ្តល់ប្លង់ឱ្យខ្ញុំបានទេ ប្រសិនបើខ្ញុំមិនមានប្លង់ដែលធ្វើរួចហើយនោះ?

     • អ្នកបង្កើតប្លង់របស់យើង អាចបង្កើតប្លង់ប្រអប់ នវានុវត្តន៍  និងប្រអប់មានមុខងារបាន។
     • សារៈសំខាន់នៃចំណុះខាងក្នុង លក្ខខណ្ឌតម្រូវការធ្វើដំណើរ ឬការប្រើប្រាស់ដោយចេតនា នៃប្រអប់នេះ នឹងជះឥទ្ធិពលដល់ជម្រើសនៃប្លង់។

 

6. តើទំហំអតិបរិមាប៉ុនណា ដែលយើងអាចបោះពុម្ព និងបត់ប្រអប់ក្រដាសបាន?

     • ទំហំបោះពុម្ពអតិបរិមា សម្រាប់ប្រអប់ ផ្តេកទំហំ ៥២០ ម៉ែត្រគុណនឹង ៧២ ម៉ែត្រ។
     • ទំហំបោះពុម្ពអតិបរិមា សម្រាប់ប្រអប់កាតុងកាន់តែតូចមានទំហំ ៣៩០ ម៉ែត្រគុណនឹង ៥៤០ ម៉ែត្រ។

 

7. តើការបញ្ជាទិញរបស់ខ្ញុំ នឹងត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មាន?

     • ប្រហែលជា១៥ ថ្ងៃ​នៃថ្ងៃធ្វើការ (៣ សប្តាហ៍) ចាប់ពីពេលការងារនេះអនុម័ត។
     • អាចខុសគ្នា អាស្រ័យ​លើទំហំ និងភាពស្មុគស្មាញនៃការបញ្ជាទិញ។
     • បរិមាណច្រើន​ អាច​ត្រូវការរយៈពេលដឹកជញ្ជូនរហូតដល់ ៨ សប្តាហ៍។

 

8. តើស្តុកប្រភេទអ្វី ដែលអាចប្រើប្រាស់បាន?

     • សម្ភារស្តង់ដារមួយចំនួនដែលអាចរកបាន។
     • ស្តុក ​និងសម្ភារពិសេស អាចផ្គត់​ផ្គង់បាន។

 

9. តើខ្ញុំគួរបញ្ជាទិញប្រអប់ចំនួនប៉ុន្មាន?

     • ផ្តល់ជូនចំនួនច្រើន​​ដោយផ្អែកលើការប្រើប្រាស់តាមពេលវេលាកំណត់ ឬការរំពឹងទុក។
     • អាចឱ្យមានជម្រើស​ដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រ ឬផ្លូវអាកាស និងការកំណត់ពេលវេលា។

 

10. តើខ្ញុំអាចយកគំរូ ដើម្បីពិនិត្យមើល​ មុនពេលដាក់ការ​បញ្ជាទិញបានដែរឬទេ?

     • ជាទូទៅមិនបានទេ​ ប៉ុន្តែប្លង់ប្រអប់អាចត្រូវបានផ្តល់ជូន។
     • ដោយសារតែប្រអប់មានទំហំ ៣ យើង​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យអ្នកគ្រប់គ្នា​បង្កើត​ទំហំពេញ​លេញ​នៃប្លង់ប្រអប់សម្រេច។ វាពិតជា​គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល នូវអ្វីដែលអ្នកអាចមិនយល់​នៅពេល​អ្នកមើលតែ​ប្លង់រាបស្មើ។

 

11. តើតម្លៃបច្ចុប្បន្នសំរាប់ប្រអប់ដូច​ម្ដេចដែរ?

     • យើងមានគោលបំណងដើម្បីឱ្យមានតម្លៃខ្ពស់​ និងការប្រកួតប្រជែងតម្លៃ។
     • ការផ្តល់ជូននូវ​តម្លៃ​ ថវិកាឬការរំពឹងទុក នៅ​ពេលបច្ចុប្បន្ន​ ធានាថាយើងយកវាមកពិចារណានៅពេល​ដាក់​តម្លៃ ការផ្ដល់ជម្រើសតម្លៃ។

 

essentials_of_packagingessentials_of_packaging_3

Read more

សូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកយើងដើម្បីភាពរស់រាននៃយីហោជីវកម្មលោក